İFBM FEN BİLİMLERİ MERKEZİ OKULLARI

IFBM / Slide

MİSYONUMUZ

Yeniliklere açık, zamanın ihtiyaçlarını karşılayabilen, ana dilini doğru kullanan, yabancı dilde yetkin, potansiyelinin farkında, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, modern, milli ve yerli hareket eden, geçmişi ile köprülerini yıkmamış, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla ulusal ve uluslararası eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının yüksek olduğu kurum olarak bireyler yetiştirmektir.

Yönetim Kurulu Başkanımızın Mesajı

Değerli Veliler ve Sevgili Çocuklar!

Günümüz dünyasında artan iletişim olanakları, akıllı makinelerin yükselişi, sayısallaşan dünya ve değerli birey arayışı her toplumu ve toplumların beklentilerini kökünden değiştiriyor. İFBM okulları olarak yolculuğumuza şu soruyu sorarak başladık. Bu büyük değişime karakterimizi geliştirerek ve milli değerlerimize saygıyı derinleştirerek nasıl entegre olabiliriz? Elbette insana kazandırılacak kalite, “toplumu” ve en önemlisi “aileyi” farklılaştıran en değerli niteliktir.

İFBM okulları olarak “Bilimle ve Karakter Eğitimi ile Geleceğe” şeklinde belirlediğimiz eğitim modelimizde sosyal zekâsı yüksek, çevresindeki duyguları hızlı bir şekilde değerlendiren, özgün ve uygulanabilir düşünme becerisine sahip, dile ve yeni şartlara adapte olabilen, kültürler arası yeterliliğe sahip, küçük şeylerden bile derin anlamlar çıkarabilme kabiliyetine sahip bireyler yetiştirmeyi hedef almaktayız.

İş dünyasında disiplinler gittikçe birbirine yaklaşıyor, alanlar arası çizgiler birer birer yok oluyorken, yeni çalışanlardan bilgi sahibi olmalarının yanı sıra analiz yapmalarını bekliyoruz. Gün içinde sayısız bilgiye maruz kalan bir biyolog tarihi, bir matematikçi de coğrafyayı anlayabilmeli, öte yandan karakter inşası sürecimizi zenginleştirebilmeliyiz. Geleceği kucaklayan gençler bir alanda uzmanlaşırken diğer alanlarda da donanımlı, dürüstlük çizgisini bozmadan paylaşımcı bir şekilde hayat boyu öğrenme becerisine sahip olacaklardır.

Hayatımızın önemli bir bölümü seçimlerimiz dışında şekillense bile karakterimiz ve becerilerimiz bizim seçimlerimizin eseri olacaktır. Hemen her gün yapacağımız bu seçimler etimizle-kemiğimizle kendi karakterimizi inşa sürecine dönüşecektir. Yeni dünyayı yakalayan ve yapıcı karakter gelişimine olanak tanıyan bu büyük yolculuğumuzda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.

Saygı, sevgi ve teşekkürlerimizle.
Abdülkerim Karanfil
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdürümüzün Mesajı

Değerli Veliler ve Sevgili Çocuklar,

Okullarımızda çocukların kendilerini hem keşfedecekleri hem de pozitif bir karakter inşası sürecinde olacakları, ailelerin de çocuklarını keşfedeceği ve daha fazla değer katabileceği ortamlar sunuyoruz. Çocuklarımızın eğitim ortamından heyecan duyup keyif almalarını, eğitimde aktif rol üstlenmelerini önemsiyoruz. Ayrıca bilgiyi en doğru ve kalıcı olarak öğrencilere kazandırmak ve öğrencilere gerekli karakter eğitimini sunmak için verilen çabaya “Bilim ve Karakter Eğitimi ” diyoruz.

Bizler “ Bilim ve Karakter Eğitimi ” ile öğrencilerimizin iyi insan olma, milli değerlere saygılı, sorumluluk sahibi, akademik alanda yeterliliğe sahip bir birey olmalarını amaç edindik. Güzel ülkemizin yarınları için ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gittiği yolu takip etme, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma, bu yolda gerekli adımları atma, ihtiyaç duyulan kaliteli insan yetişmesine katkı sağlama, bizlerin asli vazifesi olacaktır.

Hepimizin yaşamak için sadece “bir” hayatı vardır. Tüm olaylar bu evrede çok hızlı oluyor. Eğer zamanı iyi kullanırsak, her şeyi başarıyla tamamlama yeteneğine sahibiz. Bütün enerji ve zamanımızı İFBM okulları olarak büyük şeyler için harcamaya söz verdik.

Çocuklarımıza, ailelerimize ve güzel ülkemize bu değerleri üretmenin ve söz vermenin vermiş olmanın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu sebeple bu kutsal yolculuğumuzda sizlerin de İFBM ailesinin bir ferdi olarak yanımızda bulunmanızı istiyoruz.

Saygı, sevgi ve teşekkürlerimizle
Hasan Delikenli
Kurucu Temsilcisi Genel Müdür

 

www.ifbm.com.tr